baner konwencja shi 2019 14 maja
Slider

Władze

SHE Związek Pracodawców Dystrybucji Elektrotechniki działa na podstawie statutu i posiada organy, kierujące jego pracami.

Najwyższym organem jest walne Zgromadzenie, które ustala kierunki działania, budżet, składki, rozlicza Radę związku oraz decyduje o członkostwie w SHE oraz współpracy z organizacjami międzynarodowymi. Powołuje również Radę Związku, która kieruje bieżącymi sprawami.

Radę Związku, od 10 maja 2017 r. tworzą następujące osoby, reprezentujące firmy członkowskie:

Dariusz Targosz (Solar Polska Sp. z o.o.) – Przewodniczący Rady
Artur Piekarczyk (TIM S.A.) – Wiceprzewodniczący Rady
Zbigniew Czapliński (EL-Plus SP. z o.o.) – Członek Rady
Ryszard D’Antoni (Fega Poland Sp. z o.o.) – Czlonek Rady
Andrzej Jurczak (Grodno S.A.) – Członek Rady

 

Rada Związku, oprócz innych statutowych obowiązków, powołuje organ wykonawczy, czyli dyrektora zarządzającego. Reprezentuje on Związek na zewnątrz i zaciąga w jego imieniu zobowiązania.

Dyrektorem Zarządzającym SHE ZPDE jest Tomasz Boruc.