Deklaruję działania zgodnie z regulaminem inicjatywy a w szczególności przestrzeganie poniższych zasad:

arrow

Procedury reklamacyjne obowiązujące w naszym punkcie handlowym są dostępne dla nabywców.

arrow

Procedury gwarancyjne są dostępne wraz z wyrobem, o ile gwarancja udzielona została w formie pisemnej.

arrow

Wraz z wyrobem budowlanym udostępniamy deklarację właściwości użytkowych danego wyrobu i inne wymagane przepisami dokumenty.

arrow

W naszym punkcie jest udostępniona informacja o negatywnych wynikach badań wyrobów budowlanych zlecanych przez organy nadzoru budowlanego.

arrow

Niedotrzymywanie tych zasad i nieprzestrzeganie regulaminu oznaczać będzie odebranie naszemu punktowi prawa do posługiwania się niniejszą deklaracją.

Deklarację podpisali