KONWENCJA
REGULAMIN

Środa, 24 maja

Od 14:30 Turniej Golfa o Puchar Związku SHE
19:00 Grill

Czwartek, 25 maja

11:00 Powitania
Przewodniczący, Komitet Organizacyjny

11:05 Rynek Dystrybucji SHE
Tomasz Boruc, SHE

11:30  Potencjał innowacji oświetleniowych zgodnych z ideą zrównoważonego rozwoju.
Alice Steenland Chief Strategy & Sustainability Officer, Signify
Tomasz Książek, Signify Poland

12:00 Wizja Reformy Rynku Energetycznego 2050
Jarosław Tworóg, dr inż., KIGEiT
Perspektywy rozwoju sektora elektroenergetycznego
w Polsce do roku 2030

Eryk Kłossowski, ekspert rynku energetyki, b. prezes PSE S.A

13:00 Lunch

14:00 – 16:00  podział na SESJE/WARSZTATY:

Sesja 1: INNOWACJESesja 2: ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ
14:00 Sesja 114:00 Sesja 2
Digitalizacja – wyzwania w handlu hurtowym
Bartosz Mekier, SAP
Leading with purpose – Dokąd idziemy? Humanistyczny wymiar przywództwa
Zofia Dzik, Prezes Instytutu Humanites
14:20 Sesja 114:30 Sesja 2
Artificial Intelligence – granice wykorzystania algorytmów
Dr. Adam Zadrożny, NCBJ, UW
Nowe pokolenia na rynku pracy. Dlaczego Zarządy są kluczem do rozwiązania
problemu braku kadr.

Ewa Adamczyk, Prezes Naj International
14:40 Sesja 115:00 Sesja 2
Ważne dla branży Dyrektywy Unii Europejskiej
Tomasz Boruc, SHE
W praktyce: zarządzanie międzygeneracyjne
Damian Hegenbarth, Prezes El-Sigma
14:50 Sesja 115:15 Sesja 2
Klasyfikacja w branży budowlanej
Standard CCI-PL (buildingSMART, BIM)

Elżbieta Wielechowska, buildingSMART
Panel: Nowe pokolenia na rynku pracy
Zofia Dzik, Ewa Adamczyk, Damian Hegenbarth
Moderacja
Michał Jakubowski
15:10 Sesja 1
Magazyn zewnętrzny
Sławomir Czuchrij, Prezes Forum-Rondo

15:40 – 16:00 Przerwa kawowa

16:00 Panorama rosnącego ryzyka
Sławomir Bąk, Wiceprezes, Allianz Trade
Rozliczenia w branży elektrycznej – analiza
Michał Modrzejewski, Dyrektor Biura Sprzedaży, Windykacji i Analiz Branżowych, Allianz Trade
Perspektywy ekonomiczne
Agata Filipowicz-Rybicka, Główna Ekonomistka, Alior Bank

16:45 Perspektywy branży budowlanej
Bartłomiej Sosna, Spectis

17:10 Zaproszenie na kolację

17:15 Zakończenie części konferencyjnej

od 19:00 Kolacja

KONWENCJA
REGULAMIN