Na stronie ETIM Polska – www.etim.org.pl – jest już dostępny nowy format cennika, który zastępuje dotychczas używany format cennika zwany „cennikiem SHE”. Są tam również dostępne wszelkie informacje i instrukcje, w tym te odnoszące się do standardu BMEcat.