SHE Związek Pracodawców Dystrybucji Elektrotechniki
Pl. Defilad 1, po. 2322

Skr. poczt. 55
00-901 Warszawa

Dyrektor Zarządzający : Tomasz Boruc

Tel. +48510277777
e-mail : tomasz.boruc@she.org.pl
NIP 9542605394
KRS 0000282909
REGON 240678532
Konto bankowe :
ING O/Katowice
77 1050 1214 1000 0023 1925 0680