SHE Związek Pracodawców Dystrybucji Elektrotechniki
Pl. Defilad 1, pok. 2322

skr. poczt. 55
00-901 Warszawa

Dyrektor Zarządzający : Tomasz Boruc

Tel. +48510277777
e-mail: tomasz.boruc@she.org.pl
NIP 9542605394
KRS 0000282909
REGON 240678532
Konto bankowe:
ING O/Katowice
77 1050 1214 1000 0023 1925 0680