SHE Związek Pracodawców Dystrybucji Elektrotechniki

SHE grupuje dzisiaj 13 podmiotów, z których każdy obejmuje swoim działaniem teren całego naszego kraju. Są wśród nich zarówno firmy dysponujące rozbudowaną siecią placówek, jak i działające w większości w internecie lub grupujące kilka, kilkanaście, a nawet kilkadziesiąt hurtowni.
W prawie 1.000 placówek handlowych firm należących do Związku pracuje ponad 7.500 osób. To ogromna armia ludzi oraz trudny do przecenienia potencjał wiedzy technicznej i handlowej.
Ze względu na brak ogólnokrajowych, godnych zaufania statystyk, możemy tylko oceniać jaką część rynku dystrybucyjnego reprezentujemy. Wydaje się, że jesteśmy blisko 90% udziału w rynku. To bardzo znacząca cyfra i możemy pretendować do bycia głosem całej dystrybucji.
Naszym celem jest współpraca w zakresach, które nie ograniczają konkurencji, ale pozwalają na poprawę funkcjonowania dystrybutorów, ich otoczenia prawnego i technicznego, budowanie nowych standardów i technologii.
Po 12 latach działania osiągnęliśmy fazę, w której wzajemne zaufanie i świadomość konieczności dobrej współpracy są czymś naturalnym. Wykorzystamy te atuty w kolejnych latach, aby wszyscy członkowie mieli jak największe korzyści ze współpracy, a otoczenie zmieniało się w dobrą stronę.
Związek jest otwarty na współpracę z innymi organizacjami tego typu, zarówno łączących dystrybutorów, jak i producentów.