SHE Związek Pracodawców Dystrybucji Elektrotechniki (ZPDE) powołała do życia w kwietniu 2007 roku grupa założycielska dystrybutorów i został on zarejestrowany w Krajowym Rejestrze Sądowym w dniu 18 czerwca 2007.
Związek nie rozpoczął jednak działalności zupełnie od zera. Od 2003 roku działało Stowarzyszenie Hurtowników Elektrotechnicznych (SHE), które podjęło kilka działań kontynuowanych dzisiaj przez ZPDE. Dobrym przykładem takiej aktywności było tworzenie systemu elektronicznej wymiany dokumentów (EDI).
Przez wszystkie lata podejmowaliśmy wiele działań służących nie tylko członkom Związku, ale i całemu środowisku. Najlepszą ilustracją takiego podejścia jest organizacja dorocznych Konwencji Rynku Elektrotechnicznego, które stały się najważniejszym miejscem spotkań dystrybutorów i producentów. Odbyło się już dwanaście takich spotkań krajowych w tym dwa europejskie.
Budujemy również system statystyk, zlecamy opinie prawne dotyczące ważnych dla wszystkich tematy czy staramy się wspólnie ograniczać ryzyko kredytowe.
Na początku 2022 roku Związek grupuje zdecydowaną większość dystrybutorów działających na polskim rynku i będzie działał w kierunku uznania SHE za prawdziwą reprezentację całego środowiska. Jednym z nowych kierunków działań jest nawiązanie kontaktów z administracją państwową i prawodawcami. W polskich warunkach nie jest to proste, brak prawdziwych tradycji w tym zakresie jest ogromną przeszkodą. Urzędnicy z trudem traktują reprezentantów biznesu jako partnerów.