SHE – ETIM i BMEcat

Większość członków SHE zaangażowała się w zbudowanie ETIM Polska i wprowadzenie na polskim rynku obu standardów. To zaangażowanie, finansowe i organizacyjne, było decydujące dla powodzenia całego projektu. Nie ulega już wątpliwości że możemy mówić już o powodzeniu, a nawet o sukcesie.
Ich wdrożenie pozwoliło na stosowanie tych nowych technologii w komunikacji między kontrahentami, zapewniając wysoką jakość, znacząco większą ilość i zakres informacji. Umożliwi także daleko posuniętą automatyzację procesów, znacząco wpływającą na jakość wprowadzanych do baz danych technicznych, logistycznych i handlowych informacji o produktach.
W tej chwili projekt ETIM/BMEcat wchodzi w fazę operacyjną i ponad 70 firm w Polsce współfinansuje wszelkie działania. Mamy polskie wersje wszystkich najnowszych baz i dokumentów. Sporo dystrybutorów i producentów używa już praktycznie obu standardów i docenia ich pozytywny wpływ na biznes.
Celem ETIM Polska jest doprowadzenie do sytuacji, kiedy wszyscy liczący się na rynku gracze będą w pełni stosowali to, co zostało uzgodnione. Oczywiście nigdy nie osiągniemy 100% sukcesu, ale wierzymy w to, że skala będzie tak duża, aby móc mówić o decydującym wpływie na cały rynek.