SHE Związek Pracodawców Dystrybucji Elektrotechniki działa na podstawie statutu i posiada organy, kierujące jego pracami.

Najwyższym organem jest walne Zgromadzenie, które ustala kierunki działania, budżet, składki, rozlicza Radę związku oraz decyduje o członkostwie w SHE oraz współpracy z organizacjami międzynarodowymi. Powołuje również Radę Związku, która kieruje bieżącymi sprawami.

Radę Związku, od 18 kwietnia 2018 r. tworzą następujące osoby, reprezentujące firmy członkowskie:

Dariusz Targosz (Solar Polska Sp. z o.o.) – Przewodniczący Rady


Andrzej Jurczak
(Grodno S.A.)– Członek Rady

Wiktor Kępiński (Onninen) – Członek Rady

 

 

Rada Związku, oprócz innych statutowych obowiązków, powołuje organ wykonawczy, czyli dyrektora zarządzającego. Reprezentuje on Związek na zewnątrz i zaciąga w jego imieniu zobowiązania.

Dyrektorem Zarządzającym SHE ZPDE jest Tomasz Boruc.