SHE Związek Pracodawców Dystrybucji Elektrotechniki jest członkiem Europejskiej Unii Dystrybutorów Elektrycznych (EUEW) z siedzibą w Brukseli. Unia grupuje narodowe organizacje w większości krajów Unii Europejskiej oraz ze Szwajcarii i Norwegii. Nasz Związek reprezentuje tam Polskę.

EUEW działa od prawie 60 lat i dzisiaj za główny cel stawia sobie wpływanie na kształt europejskiego prawa dotyczącego naszej branży, pomoc członkom w poruszaniu się w tym „gąszczu”, organizowanie systemu statystyki i współpracy między narodowymi organizacjami.

EUEW utrzymuje także bliskie kontakty z organizacjami reprezentującymi innych uczestników rynku, a szczególnie producentów różnych kategorii wyrobów i instalatorów. Większość tych organizacji również ma siedzibę w Brukseli, ze względu na bliskość organów Unii Europejskiej, i stawia sobie podobne cele.

Dystrybutorzy i ważniejsi dostawcy spotykają się na dorocznych konwencjach, które są miejscem wymiany informacji, pokazywania najnowszych trendów w technologii, gospodarce, a nawet socjologii i demografii. Wszystko wpływa na nasz biznes i znajomość trendów jest ważna dla planownia rozwoju z odpowiednim wyprzedzeniem. Jest to również znakomite miejsce do nawiązywania osobistych kontaktów, jakże ważnych w interesach.

Decyzje dotyczące bieżących działań Unii podejmowane są podczas spotkań Rady Dyrektrów EUEW, odbywanych co pół roku. Natomiast bieżąca działalnością kieruje zarząd, którego członkowie zmieniają się na stanowisku prezesa co dwa lata, będąc przed i po, również prze dwa lata, członkami zarządu. Zapewnia to stabilność i ciągłość potrzebną w kontaktach z tak wieloma organizacjami narodowymi i międzynarodowymi.