Konferencja branżowa „Sanacja rynku od złej jakości produktów elektrotechnicznych i elektronicznych na terenie RP i UE- wyniki badań, ustawodawstwo, działania naprawcze, współpraca między organizacjami pracodawców/izb/związków/stowarzyszeń” odbędzie się 18 września 2019r w Hotelu Dębowiec (Sala Lazurytowa) w Bielsku Białej. Jest to teren Międzynarodowych Targów Bielskich ENERGETAB 2019.

Program konferencji:

  • „Monitorowanie rynku aparatów elektrycznych niskiego napięcia w Polsce – działania Sekcji SPAE w ramach europejskiej inicjatywy MSSI Electrical” – Krajowa Izba Gospodarcza Elektroniki i Telekomunikacji
  • „Działania kontrolne PIGE w zakresie przewodów elektroinstalacyjnych YDYp” – Polska Izba Gospodarcza Elektrotechniki
  • „Program monitorowania jakości produktów oświetleniowych – Lampy LED, oprawy LED >25 W – wyniki badań, postępowania przez organem nadzoru UOKIK,UKE, współpraca z rynkiem hurtowym i WOH” – Związek Producentów Sprzętu Oświetleniowego „Pol-lighting”
  • „Dystrybucja elektrotechniki w XXI wieku ” – SHE – Związek Pracodawców Dystrybucji Elektrotechniki

Zapisy
Zgłoszenia udziału (imię, nazwisko, mail) należy przysyłać na adres:
konferencja_4izb@kigeit.org.pl

Udział w Konferencji jest bezpłatny.

Termin nadsyłania zgłoszeń: 15 września 2019 r.

Zapraszamy zatem do Bielska – Białej w godzinach 13:00-16:00.