Z okazji jubileuszu 25 lecia PIGE (Polskiej Izby Gospodarczej Elektrotechniki) w Warszawie 8 czerwca 2017 odbyło się spotkanie podczas którego przedstawiciele pięciu organizacji branżowych: PIGE, Polskiego Związek Przemysłu Oświetleniowego PZPO, Związku Producentów Sprzętu Oświetleniowego PolLigthing, Związku Pracodawców AGD CECED Polska oraz ZPDE SHE podpisali KODEKS DOBRYCH PRAKTYK BRANŻY ELEKTROTECHNICZNEJ.

Kodeks Dobrych Praktyk Branży Elektrotechnicznej 8 czerwca 2017

Ponadto nasz Związek otrzymał Medal z okazji 25-lecia PIGE. Gratulujemy zaprzyjaźnionej organizacji branżowej wspaniałego Jubileuszu.Medal 25-lecia PIGE dla ZPDE SHE