Zmiany w gronie członków SHE

Pragniemy poinformować, że grono członków SHE zmalało z 16 do 14 podmiotów. Jest to zmiana czysto mechaniczna, wynikająca z połączenia grup ELEKTRO-HOLDING, ELMEGA i EL-PLUS.