PROGRAM: środa, 25 maja

 

12:00 Powitanie Gości oraz otwarcie 12. Konwencji Związku SHE
Dariusz Targosz, Przewodniczący Związku SHE
12:05 Demografia – wyzwania dla Polski
Agnieszka Chłoń-Domińczak, prof. Szkoła Główna Handlowa
12:35 REPower EU – europejskie działania dla bezpiecznej i zrównoważonej energii
Izabela Zygmunt, Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce
12:45 O co chodzi w systemie ETSów?
Robert Jeszke, KOBiZE – Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami
13:00 Energetyka jądrowa w Polsce
Paweł Zaręba, dr ekspert ds. energetyki jądrowej
13:25 Rynek budowlany w Polsce
Bartłomiej Sosna, Spectis
13:45 Należności w branży elektrycznej
Michał Modrzejewski, Allianz Trade
14:20 PRZERWA
15:00 Wizja energetyki Europa i Polska
Konrad Świrski, prof. Politechnika Warszawska
15:30 Panel: Polityka energetyczna Unii vs trendy w branży elektrycznej
Robert Jeszke, KOBiZE
Bogumił Stepan, Ledvance
Konrad Świrski, Politechnika Warszawska
Dariusz Targosz, Solar Polska
Paweł Zaręba
15:50 Sytuacja w hurtowniach
Tomasz Boruc, SHE
16:10 Jakość wyrobów – przegląd opinii organizacji branżowych:
Michał Waloch, Pol-lighting
Grzegorz Burek, SBF Polska PV
Dariusz Szymkiewicz, Sekcja Producentów Aparatury Elektrycznej KIGEiT, (MSSI)
Marek Orłowski, Polski Związek Przemysłu Oświetleniowego
Janusz Nowastowski, Polska Izba Gospodarcza Elektrotechniki
16:40 Podsumowanie i dyskusja z udziałem Dyrektor Departamentu Nadzoru Rynku UOKiK Katarzyny Bednarz
17:00 Zakończenie części konferencyjnej
19:00 – 24:00 KOLACJA